Het broeden

Vanaf dit punt komt het op de vogel aan, enkele punten die van belang kunnen zijn:

Voldoende rust

Stoor de vogels zo min mogelijk, kijk dus niet 5 keer per dag in het nestkastje. Controleer de eieren als de vogels van het nest af zijn, zo schrikken ze het minst.

Badje met water

Zorg dat er altijd een badje met water klaar staat, dit zorgt voor een goede kwaliteit van de eieren.

Legsel

Het legsel bestaat gemiddeld uit 6 eieren en er wordt elke dag één gelegd. Na het 4de eitje begint het broeden. Vanaf de 5de dag kan men zien ofdat de eieren bevrucht zijn (zie de volgende alinea hoe en wat). Het broeden duurt ongeveer 13 a 14 dagen. De vogels kunnen veren uit hun lijfje gaan trekken dit doen ze om beter contact te krijgen met de eieren en ze gebruiken het als nestmateriaal.In het dit excel document staat een kweekkalander waar u precies kan nagaan wanneer het eerste jong uitkomt als het eerste ei is gelegd.

Controle

Om te controleren of een ei bevrucht is kunt u het ei voorzichtig uit het nest halen en deze tegen het licht houden. Als deze een donkere plek heeft of helemaal donker is dan is deze bevrucht, zo niet dan is deze onbevrucht. Gebruik bij voorkeur een speciale tang om de eieren te pakken, doe dit liever niet met u handen want het zijn zeer tere eieren die u zo kunt breken. De onbevruchte eieren kunt u het best laten liggen, ze worden door de jongeren gebruikt als hoofdsteun als ze uit de eieren komen. Max 2 stuks, deze worden na een tijdje door de ouders uit het nest gegooid.

Onbevrucht ei

Bevrucht ei

Onbevrucht

Als de eieren allemaal zijn onbevrucht dan kun je ze allemaal verwijderen en het opnieuw gaan proberen, misschien nu met een ander koppel. Kijk de punten van de voorbereiding nog eens goed na misschien heeft u iets over het hoofd gezien.

Boekhouding

Een goede boekhouding is belangrijk! Om het verloop van het broedsel goed te kunnen overzien is een goede boekhouding zeer wenselijk. In het Microsoft Word document "kweekkaarten.doc" vindt u een kweekkaart waarmee u het verloop van de kweek goed kan bijhouden.

Toevoeging door I.& L. Lievens uit Erpe-Mere (B)

Gouldamadines-met-intact-instinct starten onveranderlijk met broeden vanaf het voorlaatst gelegde ei, hoeveel ze er in aantal per nest ook produceren. Voorbeeld: legt een pop in totaal 8 eieren, dan begint zij te broeden aan het eind van de dag dat ze haar 7e ei heeft afgelegd. Legt een pop slechts 6 eieren, dan begint ze te broeden vanaf de 5e dag.

Tijdens de periode voorafgaand aan het "vast broeden", verblijven gouldouders (als het goed is) meestal wel op het nest, maar staan ze over de eieren, en broeden ze dus nog niet. Stelt men vast dat gouldamadines eerder gaan broeden dan boven aangegeven, dan betreft het gedegenereerde exemplaren met een beschadigd sociaal gedrag of afgetakeld instinct. De broedtijd beloopt, in normale en regelmatige, klimatologische omstandigheden, exact 14 dagen. Op deze wijze berekenen wij, mogelijk op enkele uren na, steeds het exacte moment van kippen (uitkomen van de eieren*).

Ook in dit verband nog een laatste tip: De laatste 24 uur voor het kippen der eieren, beginnen piepkuikens reeds in het ei met mekaar te communiceren in een poging om het moment van kippen tussen de verschillende eitjes optimaal te synchroniseren. Bij vaststelling blijkt dat hierdoor eveneens het tijdsverschil tussen het kippen van het laatst gelegde ei, en de rest van het nest vaak beperkt blijft tot minder dan 10 uur. Wel blijkt het jong uit het laatst gelegde en laatst gekipte ei meestal bij het kippen zelf een fractie minder groot dan de broertjes en zusjes op datzelfde moment van kippen bleken te zijn. Mede daardoor zijn het later in de rui vaker deze laatst gekipte piepkuikens die het eerst uitvallen.

Begrijpelijkerwijze zijn deze laatst gekipte (uitgekomen*) gouldamadines die het wel halen, ondanks hun "nadeel-aan-de-startlijn", begiftigd met genetische meerwaarden. Deze vogels krijgen in het fokplan van de bewuste gouldamadinefokker steeds een prominent plaatsje.

* = toevoeging door webmaster