Broeden - Nazorg

Om ervoor te zorgen dat we niks vergeten nog enkele punten:

Rui

Na ongeveer 6 weken gaan de jongen veren verwisselen (de rui). In deze fase krijgen de vogels hun uiteindelijke kleur.

Zonlicht

Om dit goed te bevorderen moet u voor zorgen dat de jong genoeg zonlicht krijgen en frisse lucht. Je kunt de jongen bijvoorbeeld in de zomer gemakkelijk buiten in een voilere tot kleur laten komen.

Krachtvoer

Ook is het belangrijk dat er genoeg en goed (kracht)voer en verswater is. Het ruien van de vogels kost veel energie dus het is belangrijk dat de vogel niks te kort komt.

Gefelicteerd!

Na ongeveer 4 tot 6 maanden moet de rui achter de rug zijn en mag je je zelf feliciteren met het behaalde resultaat. Wat zeker de moeite waard is geweest!