Broeden - Veel gestelde vragen

Het gaat niet altijd goed tijdens het broeden. In dit onderdeel behandel ik een aantal vragen die in de afgelopen jaar meerdere malen zijn gesteld.

Jongen worden uit het nest gegooid

Vraag: Het broeden verloopt prima, maar zodra alle jongen uit het ei zijn neemt ze ze 1 voor 1 in de snavel en gooit ze uit het nest. Wat is hier de oorzaak van en wat kan ik er aan doen ?

Antwoord: Dit is een vrij lastig probleem om dat het meerdere oorzaken kan hebben. De kunst is om deze allemaal te kennen en die dan vervolgens ook te herkennen als ze een rol spelen.

Meer mannen dan poppen

Vraag: Hoe komt het dat ik altijd meer mannen dan poppen broed?

Antwoord: Licht schijnt een zeer belangrijke factor te zijn als het gaat om het aantal poppen en/of mannen dat je broedt. Als je binnen broedt en waar dus geen direct zonlicht invalt (een raam er tussen filtert al heel veel weg!) is het zeer belangrijk dat je de juiste verlichting hebt. Op de deze engelstalige website vindt je een heel verhaal mbt licht en de invloed op je kweekresultaten.

Hoe oud

Vraag: Hoe oud moet een pop en man zijn voordat je er mee kunt kweken?

Antwoord: De pop zou altijd ouder moeten zijn dan een jaar en dan nog het liefst inzetten na de eerste volledige jaarrui. De man mag na 9 maanden ingezet worden en moet een felrode snavelpunt hebben. De pop een goed grijs-zwarte snavel. In de natuur zijn ze veel jonger, maar ook de hoeveelheid jongen is lager en veel poppen sterven als ze soms in het jaar dat ze geboren zijn al een nest moeten grootbrengen. In de natuur is het echter soms bittere noodzaak, bij ons niet.

Wanneer kweken

Vraag: Wanneer is het in ons land de tijd om met de de Gouldamadine te gaan kweken?

Antwoord: Als de temperatuur goed is (vanaf 18 graden en hoger) dan heb je al de belangrijkste factor te pakken. Kweek je dus binnen dan kun je zowel in de zomer als in de winter kweken. De tweede factor is dat de gouldamadine in goede conditie moet zijn: dus geen rui, broedrijp en gezond.
Er zijn verhalen bekend van Gouldamadines die in een buiten volière midden in de winter Gouldamadines hebben groot gebracht, maar probeer hier niet vanuit te gaan.

Broedrijp

Vraag: Wanneer is een Gouldamadine (zowel de pop als de man) broedrijp?

Antwoord: Bij de man kun je dit zijn aan de snavelpunt, deze wordt feller van kleur. Bij de pop verandert de kleur van de snavelpunt naar grijs/zwart.