Draaihalsziekte

De draaihalsziekte wordt te pas en te onpas gebruikt, zodra een Gouldamadine maar met zijn nek gaat draaien of achterover slaat zegt men al snel dat het de draaihalsziekte is. Dit is in de meeste gevallen onterecht en in de tekst die hierna volgt wordt het één en ander uit de doeken gedaan.

Paramyxo virus

Er zijn vier vormen van Paramyxo bekend, aangeduid met PMV1 t/m PMV4. De ziekte die wij draaihalsziekte noemen wordt veroorzaakt door het PMV3 virus. Een ander bekend virus uit de Paramyxo hoek is de PSEUDO Vogelpest, in de Engelstalige landen aangeduid met Newcastle Disease of NCD.

Heden ten dagen komt dit virus nog maar weinig voor bij de Gouldamadine en we moeten het dus ook zoeken in andere oorzaken waarom de Gouldamadine "draait" met zijn nek.

Symptomen

Paramyxo is in het beginstadium zeer moeilijk te herkennen omdat veel van de symptomen ook bij andere ziektes voorkomen. Men zegt wel eens dat de ontlasting "kalkachtige" is, maar deze oorzaak is "niet hard".

Bestrijding

Dit virus is besmettelijk en kan dus vrij snel uw vogelbestand aantasten. Zet deze vogels zo snel mogelijk apart ver van uw overige vogels. Indien het paramyxo virus de boosdoener is dient u deze vogel(s) zo snel mogelijk te elimineren. Het klinkt hard maar op deze wijze zorgt u ervoor dat verdere verspreiding niet mogelijk is. Er is geen vaccinatie middel beschikbaar voor dit virus en uw Gouldamadine zal dan ook uiteindelijk sterven, bespaar hem of haar de lijdensweg.

Er is een 10-tal jaar geleden een entstof ontwikkeld tegen draaihalsziekte en dat de toen uitgevoerde tests positief waren. Voor zover bekend is deze entstof echter nooit op de markt gekomen.

Indertijd was de Firma Duphar geïnteresseerd om deze te vercommercialiseren maar waarschijnlijk door het ontbreken van een voldoende afzet en het fuseren van de firma met Solvay Pharmaceuticals is men nooit verder gekomen dan deze testfase. Ondertussen heeft deze laatste Firma ook al haar dierengeneeskundige sector verkocht aan de Firma Fort Dodge.

Doordat er geen entstof bestaat voor deze ziekte zijn in de loop der jaren hele stammen draaihals-vogels afgestorven. Heden ten dage komen dergelijke vogels nog slechts sporadisch voor.

De vaccinaties die zijn ontwikkeld voor oa. duiven zijn niet te gebruiken voor de Gouldamadine.

Voorkomen

Aangenomen wordt dat draaihalsziekte vooral voorkomt bij vogels met een verminderde weerstand waardoor de kans op besmetting door dit virus groter is. Een goede ventilatie van de binnenruimten waar onze vogels aanwezig zijn is noodzakelijk want slechts op deze manier kan het virus dat zich via de lucht verplaatst tegengehouden worden.

Stress

Gouldamadine's die stress hebben slaan vaak met een kop achterover en dit wordt vaak ten onrechte gezien als draaihalsziekte. Je moet het zo maar zien als iemand stress heeft (het zij een dier of een mens) dan zal dit in enkele lichamelijke symptomen tevoorschijn komen.

De oorzaak van stress moet gezocht worden in overvolle hokken/volières, te kleine behuizing, lange blootstelling aan een hectische omgeving (denk aan tentoonstellingen, drukke doorgangen, etc) of de aard van de Gouldamadine zelf.

Bestrijding

Er is geen "echte" bestrijding, het enige wat je kunt doen is de Gouldamadine een rustig onderkomen geven liefst in een wat donkere omgeving. Laat daar de Gouldamadine tot rust komen, zodra de symptomen minder worden en/of verdwijnen kun je deze weer bij de overige vogels plaatsen.

Voorkomen

Zorg ervoor dat oorzaken die stress kunnen voorzaken zoveel mogelijk worden ingeperkt, zo zorg je ervoor dat je Gouldamadine rustig kan rond vliegen.

Gebroken nekje

Soms kan het gebeuren, en dat gebeurt zeer veel, dat op een bepaalde dag 's morgens een vogel plots met zijn kopje zit te draaien op de bodem van de kooi daar waar er voordien nooit indicaties waren. Onderzoek heeft uitgewezen dat veel van deze voorvallen te wijten zijn aan panieksituaties gedurende de nacht waardoor bepaalde vogels zich frontaal te pletter vliegen tegen de kooiwand en daardoor een gebroken nek oplopen. Hier kan verder niks meer aangedaan worden.

Vergiftiging, schimmel, afgezwakt zenuwstelsel en te kort aan vitaminen / mineralen

Deze varianten worden in de literatuur ook aangedragen als oorzaak van het draaien van de nek. Oplossingen zoals het toedienen van vitamine-B wordt nog wel eens aangedragen als middel voor afgezwakt zenuwstelsel, of dit leidt tot genezing is niet zeker.

Helaas hebben we onvoldoende informatie om hier verder op in te gaan, zodra we hier meer informatie over hebben zullen we deze toevoegen. Uw toevoegingen zijn natuurlijk ook van harte welkom!