Deze website wordt niet meer bijgewerkt.

De vereniging is in 2019 opgeheven.
 

Het einde van een roem en kleurrijke vogelvereniging

In de algemene ledenvergadering van 7 juni 2019 is door de leden het besluit genomen om over te gaan tot ontbinding van de vogelvereniging “de Biesboschzanger”. De reden van ontbinding is dat er geen invulling meer gegeven kan worden aan de bestuurlijke vacatures. Derhalve is de huidige status per 7 juli 2019 dat de vogelvereniging “de Biesboschzanger” in liquidatie is.

Er is een commissie ingesteld om de ontbinding tot een goed einde te brengen. De  commissie bestaat uit de huidige 3 bestuursleden aangevuld met 5 leden.

De bondsleden zijn overgeschreven naar zusterverenigingen en enkele zijn gestopt als bondslid maar houden nog wel vogels als hobby.  Alle bondsleden en verenigingsleden blijven kosteloos nog bij “de Biesboschzanger” ingeschreven als liquidatie lid tot de definitieve opheffing plaatsvind. De leden worden op de hoogte gehouden over de verdere gang van de afhandeling.

Je ziet en hoort het steeds vaker, helaas zij wij ook het slachtoffer geworden van  het feit dat er steeds minder mensen een bestuurlijke functie willen vervullen. Na vijfenvijftig jaar valt voor “de Biesboschzanger” het doek. Jammer wordt er gezegd en we gaan straks over tot de orde van de dag. Hoe de vogelvereniging word herinnerd, dat zal geschiedenis weergegeven .

Namens bestuur Lodewijk van Oord (Voorzitter).

2019-09-02


Vogeltentoonstelling  op  15 ,16 en 17  november

Op bovengenoemde data wordt door Vogelvereniging “de Biesboschzanger ”  uit Werkendam voor de 55e keer haar jaarlijkse vogeltentoonstelling gehouden.  De locatie: Buurthuis de Burcht, te bereiken via ‘t Hofje nr. 11 in Werkendam.

Meer info is te lezen in bijgaande PDF document: TT 2018

2018-11-11


Huldiging Wim Kooymans 40 jarig lidmaatschap

De eerste handeling als kersverse voorzitter is een huldiging.

Voorzitter vermeld in 1981 nam Wim Kooymans functie van  ringencommissaris over van Bram van Eersel die voor militaire dienst was opgeroepen. Vijftien lang heeft Wim dit werk met plezier gedaan. Hij was ook de postbode van de vereniging een kleine dertig jaar geleden waren er nog niet veel mensen die een e-mail adres hadden, dus werden de vele brieven toen der tijd rond gebracht door Wim. Nu in 2018 dat is nu beduidend minder omdat de meeste wel e-mail hebben, maar ook nu is onze eigen postbode nog belangrijk.

Wim is een man die graag in de natuur rondfiets en dat kwam goed van pas. Er was een tijd  in het verleden dat er een clubblad werd uitgegeven. Vier maal keer per jaar werd het clubblad “de Volière Spion" rondbracht in Werkendam maar ook naar een aantal leden die in Veen woonde. Wim als natuur mens is bekend met de vogels. Hij heeft er oog voor als hij op de fiets zit om een boomkruiper te spotten.

We kunnen stellen dat wij blij zijn met onze vereniging postbode. Wij hebben een glas-award laten maken, rondom het loge van de vereniging.

 

Ook aan echtgenoot Bets Kooymans is gedacht zij  ontvangt een fraai bloemstuk. Wim Kooymans bedankt de vereniging  voor deze mooie glas-award. Erg  leuk en verrassend  om zo iets mooi en blijvend te mogen ontvangen, het krijgt een mooi plekje in ons huis.

2018-09-12


Lodewijk van Oord gekozen als Voorzitter

In februari 2018 gaf Dick Hovestadt aan dat door zijn werkzaamheden hij het voorzitterschap niet lager kon uitvoeren. Sinds die tijd was Lodewijk waarnemend voorzitter. Voor de vereniging was de eerste prioriteit om leden in een bestuursfunctie te krijgen, dan de huidige drie personen. Voor de voortgang van de vereniging is een breder bestuur nodig om alle vaste en wisselende werkzaamheden te doen uitvoeren en begeleiden. Daarbij is het goed om de bestuurstaken onderling te verdelen en waar nodig taken van elkaar over te nemen dan wel te ondersteunen. Gezien van die wens is het beter dat er weer een voorzitter komt die mede leiding geeft aan de vogelvereniging. Hij is een schakel  naar andere vogelverenigingen en gemeente. Door allerlei omstandigheden bestaat het bestuur op dit moment uit drie personen.

Op 28 augustus stond er op de algemene leden vergadering dan ook agenda punt: Verkiezing Voorzitter. Bestuur droeg als kandidaat voorzitter Lodewijk van Oord voor. Er waren op de algemene vergadering geen tegen kandidaten.

Secretaris Jannie Westerlaken leidt deze verkiezing en zegt dat volgens het huishoudelijk reglement een voorzitter schriftelijk moet worden gekozen. Ze wijst een stembureau aan: Bram van Eersel, Wilma de Witt en Jan van Maastricht. Namens het stembureau geeft Bram de uitslag. Er zijn 14 stembriefjes ingeleverd: 1 blanco, 3 stemmen op Leen van der Pijl en 10 stemmen op Lodewijk van Oord. Daarmee is Lodewijk van nu af aan onze nieuwe voorzitter. Gefeliciteerd namens de leden!

Voorzitter bedankt de leden voor hun vertrouwen en zegt dat hij het niet allen kan. Dank aan de mede bestuursleden voor hun geweldige inzet! We zijn een klein bestuur als we kijken naar het verleden, maar met elkaar komen we er wel. Daar ben ik vast van overtuigd. 


Secretaris Jannie heeft nog een bloemrijke verrassing voor Lodewijk en overhandigt die met een vriendelijk woord en glimlach.

2018-09-12


Van Lid tot Voorzitter  “de Biesboschzanger"

Lodewijk van Oord heeft names het bestuur een verhaal geschreven over onze afgetrede voorzitter Dick Hovestadt.

Het geheel is in te lezen in het volgende pdf document: van lid tot voorzitter de biesboschzanger in vogelvlucht.pdf

2018-04-04


Samenstelling bestuur gewijzigd

In de ledenvergadering van 20 februari jl is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Dick Hovestadt heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn als voorzitter.

Zie onderdeel "contact" wie nu het bestuur vertegenwoordigen.

2018-02-27


Tentoonstelling 2017

De tentoonstelling van de vogelvereniging wordt geopend op donderdag 16 november om 19.30 uur, met bekendmaking van de kampioenen en het persoonlijk klassement senioren en jeugd.

De tentoonstelling zal geopend zijn op:

 • Donderdag 16 november van 19:30 tot 22.00 uur
 • Vrijdag 17 november van 14.00 tot 22.00 uur
 • Zaterdag 18 november van 10.00 tot 21.00 uur

De tentoonstelling wordt gehouden in ons verenigingsgebouw "Buurthuis De Burcht", Beukenkampstraat 23, Werkendam. Ingang via Hofje 11.

Lodewijk van Oord was zaterdag 11 november j.l. te horen in AM-Magazine over deze tentoonstelling, het fragment vind je hier op de website van Altena FM vanaf 21:40!

2017-11-13


in memoriam

TEUS VERHOEVEN

In memoriam willen we stilstaan bij ons erelid Teus Verhoeven, die op vrijdag 22 september 2017 op de leeftijd van 74 jaar is overleden.

Teus heeft met zijn bijzonder schilders talent meer dan 45 jaar de decorstukken ontworpen en beschilderd voor de Vogelvereniging “de Biesboschzanger” daarnaast heeft hij jaren diverse artikelen geschreven voorzien van fraaie pentekeningen in ons clubblad de Voliere Spion.

Teus was zeer nauw betrokken bij de vereniging, hij liet nooit verstek gaan voor het bijwonen van de vergadering. Met de voorbereiding, opbouw en tijdens de tentoonstellingen was Teus mede de persoon die het voortouw nam om alles netjes en vlot te laten verlopen. Hij droeg de vereniging meer dan een warm hart toe en was een stimulans en inspirator voor vele leden.

Teus had het hart op de goede plaats en stond altijd voor een ieder klaar. We zullen hem missen.

Wij wensen zijn echtgenoot Sieneke en zoon Lammert veel kracht en sterkte toe om het verlies van hun geliefde man en vader te dragen.

Namens het bestuur en leden van de Vogelvereniging “de Biesboschzanger”.

2017-09-28


Foto's opening tentoonstelling 2016

De foto's van de opening van de Altena Cup 2016 staan online en zijn te vinden in het onderdeel foto's van deze website.

2016-11-20


Schoonmaak

Op zaterdag 26 novemver a.s. is de jaarlijkse schoonmaak van het buurthuis en het plein.

 • 8 uur starten
 • 10 uur koffie
 • 12 uur klaar

Komt allen want het gezegde luidt niet voor niks: Vele handen maken licht werk.

2016-11-20


Komt u ook naar de tentoonstelling?

Er is weer het nodige werk verricht om de tentoonstelling weer tot een succes te maken. Dit jaar wordt de Altena Cup weer georganiseerd door onze vereniging. Dit betekent weer vele diverse vogels.

Lodewijk van Oord heeft het nieuws via A-Fm bekend gemaakt, luistert u ook even mee?

http://www.radioafm.nl/gemist/98/051120161100.mp3

Vanaf 15 tot 23ste minuut.

2016-11-14


Vergaderingen

De zomer is weer voorbij en dat betekent dat er de de nodige vergadering staan gepland voor de aankomende tentoonstelling. Dit jaar vind de AltenaCup tentoonstelling plaats in Werkendam.

 • AC bestuursvergadering  maandag 26/09  20.00 uur (alleen bestuur)
 • Algemene ledenvergadering dinsdag 27/09 20.00 uur

Zien jullie graag de 27ste!

2016-09-10


Uitje 2016

Het jaarlijkse verenigingsuitje vindt plaats op 18 juni 2016.

Meer informatie in bijgaande PDF document: Verenigingsuitje 2016

De aanmeldtermijn is verlengd naar 23 april!

2016-04-19


Vogel 2016

Op de vogeltentoonstelling "Vogel 2016", de gezamenlijke Nederlandse Kampioenschappen van NBvV en ANBvV, zijn leden van vogelvereniging "de Biesboschzanger" in de prijzen gevallen.

Pieter Koman Kleurgrasparkiet normaal groenserie - Groen 187
Jenneke Koman-Vink Standaard grasparkiet normaal geelmaskerserie - Geelmasker hemelsblauw 92
Standaard grasparkiet Kuifserie Alle puntkuiven 90
Arie de Heer Zwartwang blackface grijs man 92

De gehele uitslag kunt u vind op de website van NBvV: http://www.nbvv.nl/tt/vogel.asp

2016-04-06


Nieuwjaarsreceptie 2016

De foto's van de nieuwjaarsreceptie staan online, zie onderdeel "Foto's".

2016-01-15


Tentoonstelling 2015

De inschrijfformulieren voor de tentoonstelling zijn weer naar iedereen opgestuurd.

Het inschrijfformulier dient zaterdag 17 oktober tussen 10.00  en 13.00 uur bij Bram van Eersel (Floreffestraat 20, 4251GP Werkendam) te worden ingeleverd.

Kijk op het onderdeel tentoonstelling van deze website voor nadere informatie.

Heb je ze niet ontvangen stuur dan een mail naar het secretariaat

2015-10-05


Foto's Uitje 2015

De eerste foto's van het uitje 2015 staan online, zie onderdeel "Foto's".

Heeft u als lid ook foto's gemaakt? Stuur ze op en ze worden ook geplaatst!

2015-09-27


Uitnodiging Verenigingsuitje 2015

Samen met de Volière Spion kwam gelijk de uitnodiging van het verenigingsuitje op 12 september 2015.

Het programma van die dag ziet er als volgt uit:

 • Om 10:00 vetrekken we met het oude "pontje" naar Vuren
 • Om Fort Vuren krijgen we een rondleiding
 • Daarna varen we terug naar Werkendam
 • En gaan we naar Fort Bakkerskil waar een verzorgde barbecue / buffet klaarstaat.

Vergeet niet u zelf aan te melden! Het wordt zeker, gezien het programma, een gezellige dag!

2015-07-12


Volière Spion Juni 2015 ligt op de mat!

Als het goed is is afgelopen week de Volière Spion weer op de mat gevallen bij iedereen. Lodewijk heeft weer zijn uiterste best gedaan om weer een goede gevulde Spion te maken met natuurlijk diverse stukjes, zoals:

 • Penstrepen van de bestuurstafel
 • In Memoriam van Thomas (Ton) Anton van der Linden
 • Verslag opbouw Brugje van Sint-Jan
 • Voorzitter wisseling
 • en vele andere artikelen

Heeft u geen exemplaar ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat.

2015-07-12


Geslaagde lezing weide vogels

De lezing van dinsdag 2 juni jl. over de weide vogels heeft de interesse getrokken van een flink aantal leden en enkele personen buiten onze vereniging.

Mevrouw Len Bruining vertelde uitvoerig over de bescherming van weide vogels.

Foto van Len Bruining die lezing gaf over weide vogels op 2 juni 2015

Eerst kwamen een aantal bekende weide vogels langs zoals:

 • Kievit
  Vooral bekend van de nieuwsberichten wanneer het eerste kievietsei wordt gevonden. Het rapen van deze eieren is niet meer toegestaan en er wordt daarom ook nu alleen gemeld dat er een nest met eieren is gevonden. Deze vogel broedt vooral in (vochtige) weiden.
 • Scholekster
  Deze broedt vooral op schelpenzand. Doordat dit steeds meer ontbreekt aan de kust trekken ze ook landinwaarts. Ze broeden zelfs op platte daken waar grint op ligt. Zo vertelde een lid van onze vereniging dat op het dak van het oude politiebureau in Werkendam ook een scholekster broedt.
 • Gutto
  Ook wel de koning van de weidevogels genoemd. Net zoals de overige weide vogels legt deze vogel 4 eieren.
 • Wulp
  Om aan te geven hoe de snavel van deze vogels is, wordt vaak het volgende ezelsbruggetje gebruikt: “De wulp kijkt naar zijn gulp”.
 • Tureluur
  Helaas broedt deze vogel bijna niet in Brabant. Maar wie weet verandert dit de komende jaren door een goede bescherming.

Duidelijk werd ook dat een goede samenwerking met de boeren cruciaal is om de weide vogels te kunnen beschermen. Dit gaat steeds beter en veel boeren werken mee aan de bescherming van deze vogels.  Zo worden de vrijwilligers gebeld als het boer het land gaat bewerken (o.a. bij het bemesten). En worden de (jonge) vogels middels “verjaagstokken” (een stok met een plastic zak daaraan) verjaagd naar een ander deel van de akker/weide waar de boer niet bezig is. Daarnaast krijgen boeren subsidie als ze groenstroken langs de akkers aanleggen.

Foto van het aanwezige publiek op de lezing weide vogels van 2 juni 2015

Het beschermen van deze vogels trekt de interesse van steeds meer vrijwilligers. Naast het in het kaart brengen van waar de vogels broeden, en dat is niet altijd gemakkelijk, is ook de onderlinge betrokkenheid en gezelligheid een bindende factor.

Een tweetal interessante documenten werd aan iedere aanwezige uitgedeeld: een overzicht weidevogels en een overzicht van het aantal beschermde legsels per soort per jaar 2000 - 2014.

Wil je meer weten of wil je vrijwilliger of lid worden kijken dan op de website van Altenatuur, Natuurbeschermingsvereniging in het Land van Heusden en Altena, www.altenatuur.nl.

 

2015-06-02


Lezing weide vogels

Op dinsdag 2 juni 2015 om 20:00 vindt in buurthuis "de Burcht" een lezing plaats over weide vogels.

Op deze bijeenkomst zal mevrouw Len de Bruining mede aan de hand van foto’s laten zien en vertellen op welke wijze de nesten van de weide vogels worden gemarkeerd. De agrarische sector kan nu op een verantwoorde wijze met hun landbouw machine op akkers en weilanden werken zonder dat de vogelnesten verstoord of nog erger worden vernield om zodoende de volgelpopulatie te vergroten.

Wij doen ons uiterste best om interessante avonden te organiseren. Laat ons werk niet tevergeefs zijn en kom naar deze avond!

In verband met reserveringen graag opgeven bij Bram van Eersel via e-mail bvaneersel@planet.nl of per telefoon 0183-505352.

Meer informatie vind je deze flyer.

2015-05-12


70 jaar bevrijding Werkendam

Tijdens de optocht van 2 mei 2015 in kader van 70 jaar bevrijding, hebben enkele leden de handen uit de mouwen gestoken en een pracht van een wagen gemaakt met daarop een nagebouwd Bruggetje van St Jan. Top gedaan mensen!

2015-05-02

 


Babyshow Parkieten Special Club 6 juni 2015

De parkieten specialclub (PSC) organiseert 6 juni a.s. een Babyshow. Iedereen die kromsnavels (eigen kweek) heeft, geringd met ringen van 2015, is welkom om op deze dag deze vogels te laten zien aan alle andere liefhebbers. De vogels worden eerst in verschillende groepen besproken door de deelnemers en keurmeesters, waarna ze geplaatst worden door de aanwezige keurmeesters. Het voornaamste doel van deze dag is om van elkaar te leren over onze vogels.

Meer informatie vind je in deze flyer of bezoek de website van PSC

2015-04-29

 


Bestuurswisseling

In de jaarvergadering van 30 maart j.l. heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden, kijk bij het item "contact" voor het meest recente overzicht van het bestuur en overige contactgegevens.

2015-04-15