Deze website wordt niet meer bijgewerkt.

De vereniging is in 2019 opgeheven.
 

Wie zijn wij

Vogelvereniging "de Biesboschzanger" bestaat al meer dan 50 jaar, opgericht 31 Januari 1963, en is aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV).

Ons ledenbestand bestaat niet alleen uit kwekers. Er zijn ook leden die voor de gezelligheid thuis een volière hebben of hun vogels in een kooi houden maar er verder niet mee kweken. Daarnaast heeft onze vereniging een aantal donateurs die ons een warm hart toedragen.

Soorten vogels

Er wordt door leden van de vereniging diverse vogels gehouden en gekweekt. Het gaat zowel om:

  • kanaries (postuur en kleur)
  • tropische vogels (oa: zebravinken, spitsstaarten, gouldamadines)
  • kromsnavels (oa: parkieten, argaponide)
  • cultuurvogels (oa: goudvink, sijs).

Zoals je ziet een diversiteit aan vogels aanwezig, met de daarbijhorende kennis over houden van deze vogels.

Activiteiten

Onze vogelvereniging organiseert een aantal ledenvergaderingen per jaar. In deze vergaderingen wordt het reilen en zeilen van de vereniging besproken en worden komende activiteiten voorbereid. Daarnaast is er tijdens deze vergaderingen voldoende tijd om met elkaar te spreken over de vogels: hoe staat het met de kweek, vragen die door andere leden beantwoord kunnen worden, kwekers die eventueel vogels te koop hebben, etc.

Naast de vergaderingen worden er ook nog activiteiten organiseert, hier moet je denken aan een spreker die over bepaalde vogelsoorten het nodige kan vertellen.  Als je nog niet lid bent ben je altijd welkom om deel te nemen aan deze activiteiten!

Eén keer per jaar gaan we met de gehele vereniging een dagje uit. In de afgelopen jaar is dit o.a. geweest naar een vogelpark, een Biesbosch tocht, dierentuin, etc. Aan het einde van de dag gaan we altijd gezamenlijk eten.

Als laatste maar wel het hoogtepunt van het jaar is de vogeltentoonstelling. Tijdens de tentoonstelling worden vogels van onze leden gekeurd door keurmeesters van de NbvV. Daarnaast wordt het geheel aangekleed door onze leden. Dit is niet alleen héél gezellig, het bevordert ook de onderlinge band.

Informatie bladen

Van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers ontvangen onze leden maandelijks het bondsblad  "Onze Vogels".

Ten slotte

Het houden en kweken van vogels is een uitermate boeiende hobby en geeft velen een zeer prettige invulling van de vrije tijd. Het is niet leeftijdgebonden en het is niet noodzakelijk om over veel ruimte te beschikken. Ook het houden van slechts 1 vogel kan al heel veel voldoening geven!